21.09.2021

Abonentów internetu informujemy, że zostały zwiększone dotychczas oferowane prędkości łącza internetowego:
– dla pakietu MINI z 50 Mb/s na 100 Mb/s,
– dla pakietu MEDIUM z 150 Mb/s na 300 Mb/s,
– dla pakietu MAXI z 300 Mb/s na 600 Mb/s.

Opłaty abonamentowe nie ulegają zmianom. Aktualna oferta przedstawia się następująco: