Przetargi

———————————————————————————-

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych i lokali użytkowych, który odbędzie się 25.03.2020 r. o godz.10:00 w biurze spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 3.

Szczegóły.

 

———————————————————————————-

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na :

– Pomiary instalacji elektrycznej oraz remont i pomiary instalacji odgromowej – wadium – 1 500 zł – Specyfikacja

– Wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, w budynkach – wadium – 2 500 złSpecyfikacja

– Remont nawierzchni asfaltowej – wadium – 600 złSpecyfikacja

– Ułożenie chodników z kostki brukowej – wadium – 5 700 złSpecyfikacja

– Wykonanie robót posadzkowych związanych z usuwaniem środka toksycznego w mieszkaniach – wadium – 2 500 złSpecyfikacja

– Wykonanie remontu kominów na dachach budynków- wadium – 1 500 złSpecyfikacja

– Wymianę rurarzu co i ccw w kanale – wadium – 7 100 złSpecyfikacja cz.1  i Specyfikacja cz.2

– Wymianę rur poziomych ccw w piwnicach – wadium – 9 500 złSpecyfikacja

– Montaż zaworów regulacyjnych na instalacji ccw na podejściach do pionów, w piwnicach – wadium – 9 000 złSpecyfikacja

– Dostawę czujników czadu – wadium – 12 500 zł Specyfikacja

 

 Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie KSM w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 930.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłata wadium, oddzielnie na każde zadanie, na konto BP PKO

o /Końskie 85-10202629-0000940200103770 do dnia 24.03.2020 r. do godz. 930.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. o godz. 1000

 

 W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowych informacji

dotyczących zakresu robót, warunków przetargu i zawartości ofert można uzyskać w KSM w pokoju nr. 7, tel. 41-375-01-72 w godz. 800 – 1400.

 

Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia części przetargu lub jego całości bez podania przyczyn.

Pobierz wzór umowy.

———————————————————————————-