Informacje / Przetargi

 

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA JAK NIŻEJ :

 

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

(bez mediów)

1

Wojska Polskiego 3 (piętro)

31,59

22,00

 2

 Wojska Polskiego 3 (piętro)

39,34

 13,00

3

Plac Kościuszki 1

99,90 (w tym piwnica 59,90)

12,00

4

Armii Krajowej 2

35,50

10,00

5

Piłsudskiego 48

17,40

12,00

6

Piłsudskiego 48

18,10

12,00

7

Piłsudskiego 48

33,60

12,00

8

Mieszka I 1

12,85

35,00

Strona zainteresowana wynajmem lokalu winna przedłożyć następujące dokumenty:

a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu w opłatach i z tytułu podatków,

b. dokument uprawniający do reprezentacji osób prawnych,

c. wyciąg z rejestru sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych.

Bliższych informacji o wynajęciu lokalu można uzyskać pod nr tel. 41-375-01-72 pokój nr 7 (do wglądu wzór umowy najmu, jak również regulamin spółdzielni dotyczący wynajmu lokali użytkowych).

Końskie, dn. 25.04.2022 r.