Informacje / Przetargi

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM :

 

– LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/ bez mediów /

wysokość

wadium w zł

1

Wojska Polskiego 3

/Parter/

lokal do wynajęcia

łącznie z piwnicą

122,00

149,00

/piwnica/

26,12

5,20

9 700,00 zł

2

Plac Kościuszki 1

lokal do wynajęcia

łącznie z piwnicą

40,00

59,90 /piwnica/

20,00

4,00

2 600,00 zł

3

Armii Krajowej 2

35,50

10,00

870,00 zł

4

Piłsudskiego 48

17,40

12,00

510,00 zł

5

Piłsudskiego 48

18,10

12,00

530,00 zł

6

Piłsudskiego 48

33,60

12,00

990,00 zł

7

Piłsudskiego 48

20,20

12,00

600,00 zł

– POMIESZCZEŃ BIUROWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W PAWILONIE HANDLOWO–USŁUGOWYM PRZY ULICY MIESZKA I 1 W KOŃSKICH:

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/ bez mediów /

wysokość

wadium w zł

1

Pomieszczenie nr 1

14,79

35,00

1 270,00 zł

2

Pomieszczenie nr 2

12,85

35,00

1 100,00 zł

3

Pomieszczenie nr 3

28,00

20,00

1 370,00 zł

– POMIESZCZEŃ BIUROWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W PAWILONIE HANDLOWO–USŁUGOWYM PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 3 W KOŃSKICH – /I PIĘTRO/:

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/ bez mediów /

wysokość

wadium w zł

1

Pomieszczenie nr 1

31,59

22,00

1 710,00 zł

2

Pomieszczenie nr 2

39,34

13,00

1 260,00 zł

przystępujący do przetargu winien przedłożyć:

a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu w opłatach i z tytułu podatków,

b. dokument uprawniający do reprezentacji osób prawnych i uczestnictwa w przetargu,

c. wyciąg z rejestru sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2023 r. o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich przy ul. Wojska Polskiego 3.

Wadium w należnej kwocie należy wpłacić przelewem na konto spółdzielni PKO BP O/Końskie nr 85 1020 2629 0000 9402 0010 3770 najpóźniej do godz. 9:30 w dniu przetargu.

 

W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg nie dotyczy wyposażenia i wystroju wnętrza, które może być oddzielnie negocjowane przez biorącego udział w przetargu z dotychczasowym użytkownikiem.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 41-375-01-72 pokój nr 7 (do wglądu wzór umowy najmu jak również regulamin o przetargach na wynajem lokali użytkowych).

 

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.