Informacje / Przetargi

 

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

– Remont i pomiary instalacji odgromowej – pobierz specyfikację

– Remont nawierzchni asfaltowej parkingu – pobierz specyfikację

– Wykonanie robót posadzkowych związanych z usuwaniem środka toksycznego w mieszkaniach – pobierz specyfikację

– Krycie dachów – pobierz specyfikację

– Malowanie klatek schodowych – pobierz specyfikację

– Wymiana liczników energii cieplnej – pobierz specyfikację

– Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – pobierz specyfikację

– Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – pobierz specyfikację

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie KSM w terminie do dnia 28.02.2023 r. do godz. 9:30.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłata wadium, oddzielnie na każde zadanie, na konto BP PKO o /Końskie 85 1020 2629 0000 9402 0010 3770 do dnia 28.02.2023 r. do godz. 9:30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. o godz. 10:00. W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót, warunków przetargu i zawartości ofert można uzyskać w KSM w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu 41-375-01-63 w godz. 8:00 – 14:00. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu bez podania przyczyn.

 

pobierz wzór umowy

 

 

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA JAK NIŻEJ :

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/ bez mediów /

1.

Wojska Polskiego 3

/piętro/

31,59

22,00

2

Wojska Polskiego 3

/piętro/

39,34

13,00

3

Plac Kościuszki 1

99,90( w tym

piwnica 59,90)

12,00

4

Armii Krajowej 2

35,50

10,00

5

Piłsudskiego 48

17,40

12,00

6

Piłsudskiego 48

18,10

12,00

7

Piłsudskiego 48

33,60

12,00

8

Piłsudskiego 48

20,20

12,00

9

Mieszka I 1

12,85

35,00

10

Mieszka I 1

14,79

35,00

11

Mieszka I 1

28,00

20,00

 

Strona zainteresowana wynajmem lokalu winna przedłożyć następujące dokumenty tj.

 

a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu w opłatach i z tytułu podatków,

b. dokument uprawniający do reprezentacji osób prawnych,

c. wyciąg z rejestru sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych

 

Bliższych informacji o wynajęciu lokalu można uzyskać pod nr tel. 41-375-01-72 lub w pokoju nr 7 w KSM (do wglądu wzór umowy najmu jak również regulamin spółdzielni dotyczący wynajmu lokali użytkowych).

 

Końskie, dn. 31.01.2023 r.