Informacje / Przetargi

 
Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich sprzeda nieruchomość zabudowaną, położoną w Końskich przy ulicy Wjazdowej 47, oznaczoną na mapie ewidencyjnej miasta Końskie jako działka nr 6200/2 o powierzchni 3,1183 ha —-> Szczegóły
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA JAK NIŻEJ :

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

(bez mediów)

1

Wojska Polskiego 3 (piętro)

31,59

22,00

2

Wojska Polskiego 3 (piętro)

39,34

13,00

3

Wojska Polskiego 3 (parter)

75,00

13,00

4

Armii Krajowej 2

35,50

10,00

5

Piłsudskiego 48

17,40

12,00

6

Piłsudskiego 48

33,60

12,00

7

Piłsudskiego 48

20,20

12,00

Strona zainteresowana wynajmem lokalu winna przedłożyć następujące dokumenty:

a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu w opłatach i z tytułu podatków,

b. dokument uprawniający do reprezentacji osób prawnych,

c. wyciąg z rejestru sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych.


Bliższych informacji o wynajęciu lokalu można uzyskać pod nr tel. 41-375-01-72 pokój nr 7 (do wglądu wzór umowy najmu, jak również regulamin spółdzielni dotyczący wynajmu lokali użytkowych).

 

Końskie, dn. 07.09.2020r.