Informacje / Przetargi

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na:

LP.

Nazwa zadania

kwota wadium

1

KRYCIE DACHÓW WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ Z REMONTEM KOMINÓW – pobierz specyfikację9 000,00 zł

2

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCHpobierz specyfikację4 000,00 zł

3

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJpobierz specyfikację3 000,00 zł

4

WYMIANA POZIOMÓW ZIMNEJ WODY W PIWNICY WRAZ Z ZAWORAMI PODPIONOWYMIpobierz specyfikację / pobierz przedmiary7 000,00 zł

5

UŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA PARKINGU Niepodległości 3 i 5 oraz oznakowaniepobierz specyfikację9 000,00 zł

6

UŁOŻENIE OPASEK Z PŁYT BETONOWYCHpobierz specyfikację4 000,00 zł

7

UŁOŻENIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJpobierz specyfikację3 000,00 zł

8

REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ I WYKONANIE POMIARÓW oraz WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W MIESZKANIACH ORAZ PAWILONACH HANDLOWYCHpobierz specyfikację9 000,00 zł

9

WYKONANIE ROBÓT POSADZKOWYCH ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM ŚRODKA TOKSYCZNEGO W MIESZKANIACH pobierz specyfikację1 500,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie KSM w terminie do dnia 28.02.2024 r. do godz. 9:30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wpłata wadium, oddzielnie na każde zadanie, na konto BP PKO o /Końskie 85 1020 2629 0000 9402 0010 3770 do dnia 28.02 .2024 r. do godz. 9:30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2024 r. o godz. 10:00.

 

W przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót, warunków przetargu i zawartości ofert można uzyskać w KSM w pokoju nr 6, tel. 41 375 0163 w godz. 8:00-14:00.

Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu bez podania przyczyn.

 

pobierz wzór umowy

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

POSIADA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA:

 
Lp.Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/bez mediów/

1

Wojska Polskiego 3

(parter + piwnica)

122,00

149,00 (piwnica)

26,12

5,20

2

Armii Krajowej 2

35,50

10,00

3

Piłsudskiego 48

17,40

12,00

4

Piłsudskiego 48

18,10

12,00

5

Piłsudskiego 48

33,60

12,00

6

Piłsudskiego 48

20,20

12,00

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

POSIADA DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE MIESZCZĄCE SIĘ 

W PAWILONIE HANDLOWO – USŁUGOWYM PRZY ULICY MIESZKA I 1 W KOŃSKICH:

 
Lp.Pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/bez mediów/

1

Pomieszczenie nr 1

14,79

35,00

2

Pomieszczenie nr 2

12,85

35,00

3

Pomieszczenie nr 3

28,00

20,00

* Uwaga – Istnieje możliwość połączenia pomieszczeń nr 1 i 2.

KONECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH

POSIADA DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE MIESZCZĄCE SIĘ 

W PAWILONIE HANDLOWO – USŁUGOWYM PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 3 W KOŃSKICH – I PIĘTRO:

 
Lp.Pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa w m2

Cena za 1m2 plus podatek VAT

/bez mediów/

1

Pomieszczenie nr 1

31,59

22,00

2

Pomieszczenie nr 2

39,34

13,00

Strona zainteresowana wynajmem lokalu winna przedłożyć następujące dokumenty tj.

a. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o nie zaleganiu w opłatach i z tytułu podatków,

b. dokument uprawniający do reprezentacji osób prawnych,

c. wyciąg z rejestru sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych

Bliższych informacji o wynajęciu lokalu można uzyskać pod nr tel. 41-375-01-72 lub w pokoju nr 7 (do wglądu wzór umowy najmu jak również regulamin spółdzielni dotyczący wynajmu lokali użytkowych).

 

Aktualizacja – 09.11.2023 r.