O spółdzielni

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich powstała w 10.05.1961 r., a więc w roku 2011 przypadł jubileusz 50-lecia jej istnienia. Zasoby mieszkaniowe spółdzielni stanowi: 75 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej 164 tys. m2 obejmujących 3274 mieszkania. W zasobach spółdzielni zamieszkuje ok. 10 tys. osób.

Spółdzielnia zarządza nieruchomościami, których jest właścicielem bądź współwłaścicielem, nieruchomościami stanowiącymi własność jej członków, a także prowadzi zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Jednym z zasadniczych elementów działalności spółdzielni jest gospodarka zasobami polegające na administracyjnej obsłudze budynków i mieszkańców, utrzymywaniu we właściwym stanie technicznym budynków wraz z terenami i infrastrukturą oraz zapewnieniu prawidłowej realizacji usług komunalnych i innych świadczonych przez jednostki specjalistyczne.

Istotną działalnością spółdzielni jest także działalność kulturalno-oświatowa realizowana poprzez pracę klubu osiedlowego “Kaesemek” posiadającego: salę widowiskową, galerię sztuki współczesnej oraz specjalistyczne pracownie – ceramiczną, muzyczną i fotograficzną. Klub jest dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedli spółdzielczych oraz pozostałych mieszkańców miasta.

Ponadto Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich prowadzi działalność w zakresie telewizji kablowej i internetu poprzez dostarczanie tych mediów do mieszkań na terenie całego miasta.

Aktualny skład Zarządu Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich:

– inż. Tadeusz Dworak – Prezes Zarządu,
– mgr inż. Jacek Martyka – Z-ca Prezesa ds. gzm,
– mgr Halina Kusztal – członek Zarządu.
 

Aktualny skład Rady Nadzorczej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich:

– Paluch Zbigniew – Przewodniczący,

– Kowalczyk Zbigniew – Zastępca Przewodniczącego,

– Pękacz Adrian – Zastępca Przewodniczącego,

– Pałosz Marcin – Sekretarz,

– Błoński Marian – Członek,

– Gołacki Stefan – Członek,

– Grabowski Jerzy – Członek,

– Grygiel Jerzy – Członek,

– Majzel Renata – Członek,

– Stoiński Krzysztof – Członek,

– Zbróg Iwona – Członek.

Za zasługi dla rozwoju spółdzielczości w regionie oraz za wzorowo prowadzoną działalność gwarantującą rozwój spółdzielni Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyróżniona odznaką

“Za Zasługi dla Spółdzielczości”, przyznaną w 2011 roku przez Krajową Radę Spóldzielczą oraz tytułem “Gazela Biznesu” nadanym w latach 2009, 2010 i 2011 jako jedynej spółdzielni mieszkaniowej w województwie świętokrzyskim przez wydawnictwo “Puls Biznesu”.

30.11.2012 Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyróżniona certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych “Euro Renoma”. Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje

i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

W latach 2012 i 2013 Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała Grand Prix i nagrodę główną w programie “Dobra Spółdzielnia 2012”, a także tytuł “Dobra Spółdzielnia 2013”, w kategorii spółdzielni posiadającej do 250 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Tytuły te zostały nadane przez redakcję “Monitora Rynkowego – Dziennik Gazeta Prawna”, która doceniła działania i osiągnięcia KSM na tle całego polskiego biznesu i oceniła na podstawie dokonań i wyników finansowych kilku ostatnich lat.

Dobra Spółdzielnia – Ranking Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce to ogólnopolski Program, którego zasadniczym celem jest wyłonienie spółdzielczych liderów, najprężniej działających spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju. Jego zadaniem jest także, poprzez pokazanie spółdzielczych liderów, wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczości mieszkaniowej

i komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

pobierz dyplom “Dobra Spółdzielnia 2012”

pobierz dyplom “Dobra Spółdzielnia 2013”

pobierz pamiątkowy folder z okazji 50-lecia KSM