O spółdzielni

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich powstała w 10.05.1961 r. Zasoby mieszkaniowe spółdzielni stanowi: 75 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej 164 tys. m2 obejmujących 3274 mieszkania. W zasobach spółdzielni zamieszkuje ok. 6,5 tys. osób.

Spółdzielnia zarządza nieruchomościami, których jest właścicielem bądź współwłaścicielem, nieruchomościami stanowiącymi własność jej członków, a także prowadzi zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Jednym z zasadniczych elementów działalności spółdzielni jest gospodarka zasobami polegająca na administracyjnej obsłudze budynków i mieszkańców, utrzymywaniu we właściwym stanie technicznym budynków wraz z terenami i infrastrukturą oraz zapewnieniu prawidłowej realizacji usług komunalnych i innych świadczonych przez jednostki specjalistyczne.

Ponadto Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich prowadzi działalność w zakresie telewizji kablowej i internetu poprzez dostarczanie tych mediów do mieszkań na terenie całego miasta.

Aktualny skład Zarządu Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich:

– mgr inż. Jacek Martyka – Prezes Zarządu,
– mgr Marcin Pałosz – Zastępca Prezesa Zarządu,
– mgr Halina Kusztal – Członek Zarządu.
 

Aktualny skład Rady Nadzorczej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich:

– Paluch Zbigniew – Przewodniczący,

– Grygiel Jerzy – Zastępca Przewodniczącego,

– Kowalczyk Zbigniew – Zastępca Przewodniczącego,

– Gołacki Stefan – Sekretarz,

– Stoiński Krzysztof – Członek, Przewodniczący Komisji GZM,

– Zbróg Iwona – Członek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

– Pękacz Adrian – Członek,

– Błoński Marian – Członek,

– Grabowski Jerzy – Członek,

– Adam Mastalerz – Członek,

– Sławomir Duda – Członek.