13.05.2024

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia,...
Czytaj więcej

18.04.2024

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie altany śmietnikowej wraz z podbudową. Szczegóły w zakładce Przetargi.
Czytaj więcej

29.03.2024

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia ciepłej i rodzinnej atmosfery, wyjątkowych chwil z Najbliższymi oraz wiele radości! Życzy...
Czytaj więcej
1 2 3 26