21.06.2023

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich dziękuje za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich w roku bieżącym oraz przedstawia protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich z dnia 20 czerwca 2023 r. -> pobierz