20.10.2022

Na podstawie §12 ust.1 i 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych KSM w Końskich Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia, że z dniem 1 grudnia 2022 r. zgodnie z uchwałą rady nadzorczej nr 17/2022 z dnia 19 października 2022 r. ulegają zmianie opłaty za użytkowanie internetu:

– pakiet MINI – ze stawki 34,15 zł netto, tj. 42,00 zł brutto na 36,58 zł netto, tj. 44,99 zł brutto;
– pakiet MEDIUM – stawka 52,84 zł netto, tj. 64,99 zł brutto – bez zmian;
– pakiet MAXI – ze stawki 77,23 zł netto, tj. 94,99 zł brutto na 69,10 zł netto, tj. 84,99 zł brutto.

Informujemy, że do dnia wejścia w życie zmian przysługuje Pani/Panu prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy operatorowi, tj. spółdzielni nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenia o zwrot ulgi związanej z zawarciem umowy abonenckiej na warunkach promocyjnych.

Informujemy także, że została zwiększona prędkość pobierania dla pakietu MINI ze 100 Mbit/s na 150 Mbit/s. Aktualna oferta internetu prezentuje się następująco:
– PAKIET MINI: 150 Mbit/s,
– PAKIET MEDIUM: 300 Mbit/s,
– PAKIET MAXI: 600 Mbit/s.