20.10.2022

Na podstawie §12 ust.1 i 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych KSM w Końskich Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia, że z dniem 1 grudnia 2022 r. zgodnie z uchwałą rady nadzorczej nr 17/2022 z dnia 19 października 2022 r. ulega zmianie opłata za korzystanie z gniazda telewizji kablowej:

– pakiet podstawowy: ze stawki 36,80 zł netto, tj. 39,74 zł brutto na stawkę 38,89 zł netto, tj. 42,00 zł brutto;
– pakiet socjalny: ze stawki 7,84 zł netto, tj. 8,47 zł brutto na stawkę 9,17 zł netto, tj. 9,90 zł brutto.

Informujemy, że do dnia wejścia w życie zmian przysługuje Pani/Panu prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy operatorowi, tj. spółdzielni nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenia o zwrot ulgi związanej z zawarciem umowy abonenckiej na warunkach promocyjnych.