16.03.2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (zapalenie płuc spowodowane koronawirusem SARS COV – 2), mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych w biurze spółdzielni.

Biuro spółdzielni będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00. Obecność interesantów na terenie spółdzielni będzie ograniczona do jednej osoby.

Zalecamy kontakt telefoniczny: 41 375 01 60 lub e-mail: ksm@ksm.net.pl