18.03.2020

Informujemy, iż od środy 18.03.2020, w związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego, sprawy administracyjne w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich załatwiane będą telefonicznie pod numerem 41 375 0160 lub mailowo ksm@ksm.net.pl

Wszelką korespondencję prosimy o pozostawienie w skrzynce pocztowej usytuowanej przy wejściu do spółdzielni.