21.09.2021

INFORMACJA Niniejszym informujemy, iż spółdzielnia otrzymała Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 1.09.2021 r. , określającą wysokość opłaty...
Czytaj więcej

21.09.2021

Abonentów internetu informujemy, że zostały zwiększone dotychczas oferowane prędkości łącza internetowego:- dla pakietu MINI z 50 Mb/s na 100 Mb/s,-...
Czytaj więcej

26.08.2021

Informujemy, iż z dniem 01.07.2021 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. wprowadziło nowe taryfy za zaopatrzenie...
Czytaj więcej