12.07.2019

Wszystkich abonentów internetu informujemy, iż zostały zwiększone dotychczas obowiązujące prędkości łącza internetowego: - dla pakietu MINI z 10Mb/s (godz. 10-22)...
Czytaj więcej

18.06.2019

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich dziękuje za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich w roku...
Czytaj więcej

16.05.2019

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia,...
Czytaj więcej