18.05.2023

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia,...
Czytaj więcej

10.05.2023

Abonentów internetu informujemy, że w nocy z czwartku na piątek (18-19.05.2023 r.) w godzinach 0:00-2:00 dostawca łącza planuje prace konserwacyjne....
Czytaj więcej

12.04.2023

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budynku garażowego o konstrukcji stalowej wraz z montażem, zgodnie z...
Czytaj więcej