07.07.2022

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich dziękuje za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich w roku...
Czytaj więcej

03.06.2022

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich zaprasza do złożenia oferty na wykonanie nawierzchni parkingu i płyty fundamentowej pod budynek garażowy -...
Czytaj więcej

30.05.2022

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia,...
Czytaj więcej