30.05.2022

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia,...
Czytaj więcej

17.05.2022

Dział telewizji kablowej Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich informuje, że w dniu 18.05.2022 r. firma Emitel S.A. przeprowadzi konserwację przekaźnika...
Czytaj więcej

04.05.2022

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na:- wykonanie nawierzchni parkingu i płyty fundamentowej pod budynek garażowy,- wymianę odcinka sieci...
Czytaj więcej