18.06.2019

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich dziękuje za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich w roku...
Czytaj więcej

16.05.2019

Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich zawiadamia,...
Czytaj więcej

06.05.2019

Abonentów internetu informujemy, iż w dniu 09.05.2019 (czwartek) w godz. 10:00-13:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie łącza spowodowane modernizacją sieci....
Czytaj więcej