25.08.2020

Abonentów internetu informujemy, że zostały zwiększone dotychczas oferowane prędkości łącza internetowego:
– dla pakietu MINI z 20 Mb/s na 50 Mb/s
– dla pakietu MEDIUM z 80 Mb/s na 150 Mb/s,
– dla pakietu MAXI z 150 Mb/s na 300 Mb/s.

Opłaty abonamentowe nie ulegają zmianom. Aktualna oferta przedstawia się następująco: