15.04.2020

Informujemy, że zostały umożliwione wpłaty gotówkowe w kasie spółdzielni. Kasa czynna w godzinach 08:00 – 13:30 (z przerwą 11:30-12:00). Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.