13.02.2020

Abonentów internetu informujemy, że faktury za rok 2019 można uzyskać:

  • w wersji papierowej – w biurze obsługi klienta, pokój nr 17 w KSM,
  • w wersji elektronicznej – poprzez kontakt na adres internet@ksm.net.pl.