12.06.2024

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich dziękuje za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich w roku bieżącym oraz przedstawia protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich z dnia 12 czerwca 2024 r. – link do pobrania