10.01.2019

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem

pomieszczeń biurowych mieszczących się w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Wojska

Polskiego 3. Szczegóły w zakładce Przetargi.