07.07.2022

Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich dziękuje za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich w roku bieżącym oraz przedstawia protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich z dnia 27 czerwca 2022 r. pobierz