05.08.2020

Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż posiada do sprzedaży nieruchomość zabudowaną, położoną w Końskich przy ulicy Wjazdowej 47, oznaczoną na mapie ewidencyjnej miasta Końskie jako działka nr 6200/2 o powierzchni 3,1183 ha.

Szczegóły znajdują się w zakładce Informacje / Przetargi.