02.11.2020

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, Zarząd Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich informuje, iż od wtorku 03.11.2020 biuro spółdzielni będzie nieczynne dla interesantów do odwołania.

Wszystkie sprawy administracyjne w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich załatwiane będą telefonicznie pod numerem 41 375 0160 lub mailowo ksm@ksm.net.pl

Wszelką korespondencję prosimy o pozostawienie w skrzynce pocztowej usytuowanej przy wejściu do spółdzielni.

Nadmieniamy także, że będą możliwe wpłaty gotówkowe w kasie spółdzielni. Kasa będzie znajdować się w oznaczonym pomieszczeniu na I piętrze budynku spółdzielni i będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 14:00 (z przerwą 11:30-12:00).

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o regulowanie, w miarę możliwości, opłat czynszowych drogą elektroniczną.